MATURA 2020

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

https://kuratorium.kielce.pl/43209/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku 

 


HARMONOGRAM USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO


INFORMACJA O OPŁACIE ZA EGZAMIN MATURALNY


Terminy i czas trwania egzaminów maturalnych dostępne w poniższym linku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ FORMULE” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20190826%20_EM_Info_organizacja_2019_2020.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 w poniższym linku od strony 2:

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190806/20190806_E8_EG_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis